Δημόσια Διπλωματία

Compressed file

Η Δημόσια Διπλωματία είναι μια από κοινού δραστηριότητα των Κυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με στόχο την διεύρυνση των διεθνών κοινωνικών σχέσεων του κράτους. Ο στόχος του Ροσσοτρούντνιτσεστβο περιλαμβάνει την υλοποίηση της παραγωγικής συνεργασίας με διάφορα Μη Κυβερνητικά Ιδρύματα, συνδέσμους, ενώσεις και άλλες οργανώσεις της Ρωσίας.

Η Σύγχρονη Ρωσία διαθέτει ένα τεράστιο δυναμικό για την ανάπτυξη της Δημόσιας Διπλωματίας. Ο βασικός της πυλώνας είναι ο «ρωσικός κόσμος» - εκατομμύρια άνθρωποι στο εξωτερικό που έχουν την ανάγκη να διατηρούν την επαφή με τη Ρωσία, τη ρωσική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Οι δυνατότητες της «ήπιας δύναμης» περισσότερο από κάθε άλλο ανταποκρίνονται στους στόχους που θέτει σήμερα η Ρωσική Ομοσπονδία στο εξωτερικό: την εξασφάλιση του ευνοϊκού περιβάλλοντος, τη δημιουργία εκσυγχρονισμένων συμμαχιών, την ενίσχυση της Ευρασιατικής ολοκλήρωσης.

Η Δημόσια Διπλωματία δεν συμβάλλει μόνο στην ενίσχυση της συμπάθειας προς τη χώρα μας, αλλά και συμβάλλει στην προώθηση των συγκεκριμένων συμφερόντων της εξωτερικής πολιτικής του κράτους στα δημόσια και διαπροσωπικά επίπεδα.