Στις 3 Φεβρουαρίου στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στην Κύπρο διεξήχθησαν εξετάσεις στη ρωσική γλώσσα ως ξένη γλώσσα.

Στις εξετάσεις  συμμετείχαν 57 άτομα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών της σχολής γλωσσών του ΡΠΚ και άλλων φροντιστηρίων  της Λευκωσίας, της Λεμεσου  και της Πάφου. Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις καθώς και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτές, επισήμαναν το σημαντικά αυξημένο επίπεδο οργάνωσης της εκπαίδευτικης και εξεταστικης διαδικασίας στο ΡΠΚ και τόνισαν  τη σημαντική ενίσχυση του καθεστώτος του ΡΠΚ ως ηγετικό κέντρο επαγγλματικης εξεταστικής κατάρτισης σε όλη την επικράτεια της  Κύπρου.

Compressed file

Η πραγματοποίηση των εξετάσεων σηματοδοτεί ένα σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του συστημικού έργου του ΡΠΚ για την διάδοση  της ρωσικής γλώσσας, την προώθηση της ρωσικής εκπαίδευσης και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο, η διδασκαλία στα οποία γίνεται στα ρωσικά και σύμφωνα με τα ρωσικά εκπαιδευτικά πρότυπα. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2017 και των αρχών  του 2018 το ΡΠΚ διοργάνωσε  μια σειρά πρακτικών  σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με τη συμμετοχή εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων από ρωσικά πανεπιστήμια και οργανισμούς, με στόχο τη βελτίωση της κατάρτισης  των εκπαιδευτικών.

Οι εξετασεις περιλάμβαναν διάφορα μπλοκ: γραμματική, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή και ομιλία. Στην εξεταση συμμετείχαν φοιτητές ολων των επιπεδων, από το επίπεδο εισόδου - Α1 σε επίπεδο προχωρημένου ενήλικα - Β2.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δημοσιευθούν στις 9 Φεβρουαρίου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΡΠΚ.

Η επόμενη εξεταση στη ρωσική γλώσσα θα πραγματοποιηθεί στο ΡΠΚ τον Ιούνιο του 2018 και θα διεξαχθεί από κοινού με ένα από τα κορυφαία ρωσικά κρατικά πανεπιστήμια.

Compressed file