Εντατικός κύκλος μαθημάτων της Ρώσικης γλώσσας ως ξένης

Ρώσικο πολιτιστικό κέντρο προτείνει τον εντατικό κύκλο μαθημάτων της Ρώσικης γλώσσας ως ξένης, επεξεργαζόμενο βάσει κοινωνικών και γλωσσολογικών ερευνών του ρώσικου και του ελληνικού πολιτισμού ως ειδική μέθοδο για τους ελληνόφωνους μαθητές

Compressed file

Ο κύκλος χτίζεται στην διαισθητική μελέτη μέσο του διαλόγου, την μετάβαση των περιστατικών παιχνιδιών και την ανάγνωση των ειδικά επεξεργασμένων ιστοριών και διαλογών. Είναι μια νέα προσέγγιση στη μελέτη της Ρώσικης γλώσσας, η οποία καθιστά πιθανό να πραγματοποιηθεί  αυτό γρήγορα, αποτελεσματικά και με την ευχαρίστηση.

Διάρκεια του κύκλου: 4 μήνες

Μαθήματα παραδίδονται δυο φορές τη εβδομάδα

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα (60 λεπτά)

Πληρωμή: 60 εβρό τον μήνα

Σε περίπτωση άμεσης πληρωμής ισχύει προσφορά 10 %.

Εγγραφή στο τηλέφωνο:

Πρώτο μάθημα δωρεάν

Η προτεραιότητα στον κύκλο δίνεται στον άνθρωπο (σπουδαστή), στο φορέα του πολιτισμού και στο πώς χρησιμοποιείται  απ’ αυτόν η μητρική και η ξένη γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας. Ο κύκλος βασίζεται στην άποψη ότι η κατανόηση είναι πιο σημαντική από την θεωρία. Γι’ αυτό το λόγο ο κύκλος ευνοεί τα παιδιά και τους υποστηρικτές των νέων προσεγγίσεων

Ο κύκλος επίσης ευνοεί όσο τους αρχάριους τόσο και τους προχωρημένους ακροατές. Στη ροη των μαθημάτων δημιουργείται ακέραια εθνική και γλωσσική εικόνα του κόσμου: το αλφάβητο, η φωνητική, η γραμματική, η γραφή και η ανάγνωση μελετούνται μέσο κείμενων σχετισμένων με τον εθνικό πολιτισμό και την εθνική ιστορία.

Οι βασικές αρχές της σειράς των μαθημάτων είναι οι  ακόλουθες:

  • Το πρόγραμμα κτίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψη τους στόχους, τις γνώσεις και το είδος της δραστηριότητας του ακροατή.
  • Ο δάσκαλος και ο μαθητής συντάσσουν μαζί το σχέδιο του μαθήματος
  • Η διαδικασία της υιοθέτησης  της γλώσσας πραγματοποιείται  μέσο της κυκλικής αύξησης του λεξικού, της γραμματικής, της ορθογραφίας πάνω στις βασικές γνώσεις.
  • Η διαισθητική υιοθέτηση της γλώσσας πραγματοποιείται μέσο παιχνιδιού, αντανάκλασης, ανεξάρτητης αναζήτησης απαντήσεων σε προστεθέντες ερωτήσεις   

Στον κύκλο χρησιμοποιούνται μοναδικά συνδεδεμένα κείμενα κοινωνικού και πολιτισμικού και κοινωνικού και γλωσσολογικού χαρακτήρα επεξεργασμένα ειδικά για την μελέτη της ρώσικης από τους ελληνόγλωσσους φορείς.

Τα κείμενα περιέχουν την περίληψη των καταστάσεων με την χρήση διάφορων τύπων πρωτευόντων μελών της πρότασης και στοχεύουν την αποτελεσματική υιοθέτηση της γραμματικής. Μελετώντας και συζητώντας τα κείμενα αυτά οι ακροατές οι ίδιοι βρίσκουν τις απαντήσεις σχετισμένες με την γραμματική. Έτσι, η διαδικασία της εκμάθησης συμπεριλαμβάνει όσο δημιουργικά στοιχειά τόσο και ερευνητικά

Ο κύκλος βασίζεται στις έρευνες και στα έργα των γλωσσολόγων και  ερευνητών του πολιτισμού όπως:  Β. Κοστομάροφ, Γ. Πρόχοροφ, Α. Σουκιν, Α. Μάμοντοφ, Γ. Μπαμπινιώτης, Χ. Κλαίρης κα.