Παιδεία και Επιστήμη

Η προώθηση της ρωσικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι ο πιο σημαντικός εθνικός στόχος.

Compressed file

Οι εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση καθορίζονται από το Πλαίσιο προώθησης της ρωσικής εκπαίδευσης με βάση τις αντιπροσωπείες του Ροσσοτρούντνιτσεστβο στο εξωτερικό, που εγκρίθηκε στις  27 Μαρτίου 2014. Το Πλαίσιο στοχεύει στη διαμόρφωση να δημιουργήσει ένα σύστημα αποτελεσματικών μέτρων για την προώθηση της ρωσικής Ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών ενημέρωσης και συντονισμού δραστηριοτήτων των πανεπιστημίων σχετικά με την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην υποστήριξη των ρωσικών σχολείων του εξωτερικού, το αντίστοιχο Πλαίσιο εγκρίθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2015.

Κάθε χρόνο το Ροσσοτρούντνιτσεστβο υλοποιεί έργα και προγράμματα που έχουν στόχο την διάδοση της ρωσικής εκπαίδευσης, τη συμβολή στην ανάπτυξη της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, την προσέλκυση των ξένων πολιτών να σπουδάσουν στη Ρωσία, καθώς και την συνεργασία με τους αποφοίτους των ρωσικών (σοβιετικών) πανεπιστημίων.

Οι αντιπροσωπείες του Ροσσοτρούντνιτσεστβο – Ρωσικά Κέντρα Επιστήμης και Πολιτισμού στο εξωτερικό – αποτελούν πλατφόρμα για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, για την καθιέρωση σχέσεων μεταξύ των Ρώσων επιστημόνων και των ξένων συναδέλφων τους, συνεργασίες νεολαίας, καθώς και στις αρμοδιότητες τους είναι η επιλογή αποφοίτων της μέσης εκπαίδευσης του εξωτερικού για την εκπαίδευση στα ρωσικά πανεπιστήμια, στα πλαίσια των υποτροφιών, που προσφέρει η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι εταίροι στον τομέα αυτό είναι το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι εκπαιδευτικοί  και οι ερευνητικοί οργανισμοί της Ρωσίας, οι Σύνδεσμοι των αλλοδαπών Αποφοίτων των Ανώτατων Ιδρυμάτων της Ρωσίας και Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ξένοι φοιτητές που σπουδάζουν στη Ρωσία, και άλλοι.