Από το 2011 το Ροσσοτρούντνιτσεστβο είναι συντονιστής του προγράμματος των επισκέψεων μικρής διάρκειας στη Ρωσική Ομοσπονδία των νέων εκπροσώπων των πολιτικών, δημοσίων, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών κύκλων των ξένων χωρών, που εγκρίθηκε με το προεδρικό διάταγμα στις 19 Οκτωβρίου του 2011 № 1394.

Compressed file

Κύριοι στόχοι του προγράμματος:

  • ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικών, επιχειρηματικών και επιστημονικών δεσμών μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και χωρών του εξωτερικού,
  • διευκόλυνση της αντικειμενικής αντίληψης του κόσμου από τις κοινωνικές και πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αλλαγές, που γίνονται στη ρωσική κοινωνία,
  • αύξηση αριθμού νέων πολιτών των ξένων κρατών, που προσανατολίζονται εποικοδομητικά προς τη Ρωσία και  προσέλκυσή τους στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των χωρών που αντιπροσωπεύουν.

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η οργάνωση των επισκέψεων  μικρής διάρκειας στη Ρωσική Ομοσπονδία  των νέων εκπροσώπων των πολιτικών, δημοσίων, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών κύκλων των ξένων χωρών, , κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να γνωρίσουν τη ρωσική κοινωνική και πολιτική, κοινωνική και οικονομική, επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή και να ετοιμάσουν τις ιδέες για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των χωρών που αντιπροσωπεύουν.