Εξετάσεις πιστοποίησης στη ρωσική γλώσσα στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο

Το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο διοργανώνει εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποιητικού του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου στην Κύπρο.

Compressed file

Η εξέταση αποτελείται από γραπτή εργασία (λεξιλόγιο, γραμματική, γραφή, ακρόαση) και συνέντευξη.

Η μέση διάρκεια της εξέτασης είναι 2,5-3 ώρες.

Μπορείτε να κατεβάσετε υλικό προετοιμασίας από την ιστοσελίδα του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου. 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 2 φορές τον χρόνο: στις 3 Φεβρουαρίου και στις 2 Ιουνίου. 

Οι εξετάσεις για μαθητές κάτω των 14 χρόνων γίνονται βάση παιδικού προγράμματος.

Για εγγραφή στις εξετάσεις θα πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση εγγραφής και να καταβληθεί το ποσό των €80/ €60 (ενήλικες/ παιδιά).

Οι εξετάσεις είναι ανοικτές για μαθητές όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου.  

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα επανεξέτασης όλης της εξέτασης ή ενός μέρους της το νωρίτερο 30 μέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης.

Εάν ο εξεταζόμενος αποτύχει σε ένα ή δυο μέρη της εξετάσεις, τότε, σε περίπτωση επανεξέτασης θα πρέπει να καταβάλει το 50% του κόστους της εξέτασης. Εάν η αποτυχία είναι σε 3 ή παραπάνω μέρη τότε σε περίπτωση επανεξέτασης θα πρέπει να καταβληθεί το πλήρες κόστος της εξέτασης.

Το πιστοποιητικό επιτυχίας της κρατικής εξέτασης είναι ένα έγγραφο αυστηρής ευθύνης και παραδίδεται στον εξεταζόμενο, ο οποίος πέρασε με επιτυχία της εξετάσεις αυτοπροσώπως, η σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ αυτήν πρόσωπο με την παρουσίαση σχετικής εξουσιοδότησης, συμπληρωμένες από τον εξεταζόμενο γραπτώς.

Για εγγραφές στις εξετάσεις και για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:   +(357) 22 76 16 07 +(357) 96 09 44 34